naglowek.jpg
 
Dziś jest: Niedziela, 12-7-2020
Imieniny: Brunona, Jana, Wery
Portal
Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli
04-06-2019

28 maja 2019r. dokonano odbioru częściowego etapu III inwestycji polegającej na rozbudowie Zespołu Szkół Specjalnych. Etap obejmował zagospodarowanie terenu wokół nowopowstałego budynku szkoły: wykonanie boiska o nawierzchni sztucznej i boiska trawiastego, bieżni wraz ze skocznią do skoku w dal oraz parkingu. Niniejszym nastąpił odbiór końcowy robót budowlanych realizowanych w ramach projektu.

 

 

 

3 kwietnia dokonano odbioru częściowego II etapu inwestycji polegającej na rozbudowie Zespołu Szkół Specjalnych. Etap obejmował wykonanie robót budowlanych w nowym obiekcie szkoły szkoły tj. miedzy innymi montażu stolarki okiennej i drzwiowej, wykonania elewacji, instalacji c.o., wod. – kan., elektrycznych, okablowania strukturalnego oraz robót wykończeniowych.

 

 

 

 

13 sierpnia 2018r. dokonano odbioru częściowego po zakończeniu I etapu zadania. Etap obejmował wykonanie robót ziemnych fundamentowych, wykonanie elementów konstrukcyjnych żelbetowych i stalowych, wykonanie robót murowych i wykonanie pokrycia dachu, elementów dachowych, elementów kanalizacji deszczowej.

 

8 czerwca 2018 r. wmurowano akt erekcyjny pod rozbudowę Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli.

 

Budowa jest już w trakcie realizacji. Szkoła powiększy się o dwukondygnacyjną, podpiwniczoną część budynku dydaktycznego funkcjonalnie połączoną z istniejącą szkołą. Obiekt będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych - będzie wyposażony w windę umożliwiającą bezpośredni dostęp z chodnika na poziomy użytkowe, pomieszczenia będą dostosowane gabarytami i wyposażeniem do potrzeb osób niepełnosprawnych, w drzwiach do sal nie będzie progów, a na klatce schodowej zamontowane zostaną odpowiednie balustrady.

 

Budynek będzie posiadał 8 nowych sal dydaktycznych, 7 dydaktyczno – terapeutycznych do indywidualnej pracy z uczniem, 2 sale korekcyjno – ruchowe oraz pomieszczenia magazynowe.

W ramach przedsięwzięcia planuje się również wykonanie zagospodarowania terenu wokół szkoły poprzez budowę parkingu na 28 stanowisk, wykonanie obiektów sportowych w postaci:

- nowej bieżni 3-torowej o dł. 60m o nawierzchni sztucznej,

- skoczni w dal i trójskoku z rozbiegiem o dł. 50m w oparciu o bieżnię,

- boiska o nawierzchni trawiastej o wym. 19 x 32 m z wyposażeniem,

- boiska o nawierzchni sztucznej o wym. 15 x 28 m z wyposażeniem.

Nowo budowana część będzie połączona z istniejącym budynkiem łącznikiem.

 

 

 

 

W dniu 6.12.2017 r.  nastąpiło uroczyste podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych wyłonionym w ramach postępowania pn. „Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli wraz z zagospodarowaniem terenu”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Wykonawcą przedsięwzięcia będzie konsorcjum firm składające się z: Conress Sp. z o.o. Sp. K. z Sieradza – Lidera konsorcjum oraz Inet System Artur Werbicki, z Sieradza – Partnera konsorcjum.

 

Kontrakt opiewa na kwotę 5 202 899,64 zł.

 

Roboty budowlane w ramach przedsięwzięcia zostaną wykonane w 3 etapach:

Etap I – obejmujący wykonanie stanu surowego budynku w terminie do dnia 30.06.2018 r.

Etap II – obejmujący wykonanie instalacji, prac wykończeniowych w budynku oraz dostawę windy najpóźniej do dnia 10.01.2019 r.

Etap III obejmujący zagospodarowanie terenu wraz z wykonaniem nawierzchni sportowych

w terminie do dnia 26.04.2019 r.

 

W dniu 14.12.2017r. nastąpiło protokolarne przekazanie terenu budowy liderowi konsorcjum firmie Conress Sp. z o.o. z Sieradza  -wykonawcy robót.

 

 

 

 

 


 

 

 

06-06-2017


W dniu 5 czerwca podpisana została umowa pomiędzy Województwem Łódzkim a Powiatem Zduńskowolskim, o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli”.


Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowa VII Infrastruktura usług społecznych, Działanie VII.4 Edukacja, Poddziałanie VII.4.3. Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

Celem bezpośrednim jest poprawa jakości kształcenia ogólnego uwzględniającego rozwój kompetencji kluczowych na rynku pracy oraz nauczanie eksperymentalne poprzez rozbudowę Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli.

 

Celem pośrednim jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji i wzrost poziomu wykształcenia społeczeństwa poprzez nabywanie kompetencji opartych na indywidualnych predyspozycjach oraz rozwijanie umiejętności ułatwiających dostosowywanie się do potrzeb rynku pracy na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatów ościennych

 

Całkowita wartość projektu: 5 959 622,55 zł,

w tym wnioskowane dofinansowanie 3 528 200,14 zł.

Wkład własny Powiatu zduńskowolskiego zamyka się w kwocie 2 431 422,41 zł.

 

Okres realizacji projektu: lipiec 2017 – czerwiec 2019.


Podstawowym elementami przedsięwzięcia są:

- budowa nowej, dwukondygnacyjnej, podpiwniczonej części budynku dydaktycznego, z nowym wejściem oraz udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych,

- budowa nowej bieżni 3-torowej o dł. 60m o nawierzchni sztucznej,

- budowa skoczni w dal i trójskoku z rozbiegiem o dł. 50m w oparciu o bieżnię,

- budowa boiska o nawierzchni trawiastej o wym. 19 x 32 m z wyposażeniem,

- budowa boiska o nawierzchni sztucznej o wym. 15 x 28 m z wyposażeniem,

- zakup pierwszego wyposażenia dla nowowybudowanego obiektu szkoły oraz specjalistycznego wyposażenia lekkoatletycznego i sportowego.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg