naglowek.jpg
 
Dziś jest: Środa, 17-10-2018
Imieniny: Antonii, Ignacego, Wiktora
Portal
Wyższe kwalifikacje uczniów Zespołu Szkół Elektronicznych odpowiedzią na potrzeby rynku pracy
09-11-2017

 

Wyższe kwalifikacje uczniów Zespołu Szkół Elektronicznych odpowiedzią na potrzeby rynku pracy

Zespół Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli  realizuje od października 2017 roku projekt pn. „Wyższe kwalifikacje uczniów Zespołu Szkół Elektronicznych odpowiedzią na potrzeby rynku pracy”  dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałanie XI.3.1 Kształcenie zawodowe.

 Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów, dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, co w konsekwencji przełoży się na poprawę zdolności do zatrudnienia absolwentów ZSE. Wsparciem zostanie objętych 130 uczniów oraz 9 nauczycieli przedmiotów zawodowych. W ramach pozyskanych środków uczniowie będą mieli okazję wziąć udział w dodatkowych zajęciach i szkoleniach, m. in.  z produkcji i naprawy pakietów elektronicznych, programowania i eksploatacji sterowników PLC, programowania mikrokontrolerów AVR, administracji sieciowymi systemami operacyjnymi ASSO oraz odbyć staże u pracodawców. Nauczyciele będą mogli skorzystać ze studiów podyplomowych i specjalistycznych szkoleń. W ramach dofinansowania wzbogacone zostanie również wyposażenie pracowni sieci komputerowych, urządzeń elektronicznych oraz pracowni elektronicznej.

Całkowita wartość projektu: 1.851.430,85 zł,

w tym wnioskowane dofinansowanie: 1.666.287,76 zł.

Wkład własny Powiatu Zduńskowolskiego to kwota: 185.143,09 zł

Okres realizacji projektu: 01.10.2017r. – 30.09.2019r.

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
Beznazwy-1.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
co gdzie kiedy.jpg
baner niska jakość.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
baner_right3.png
bez tytułu.JPG
EDUKACJA.pdf.01.jpg
paragrafy.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg