naglowek.jpg
 
Dziś jest: Niedziela, 12-7-2020
Imieniny: Brunona, Jana, Wery
Portal
Łódzki Akcelerator e-Administracji
14-06-2018

Projekt „Łódzki Akcelerator e-Administracji” o numerze: POWR.02.18.00-00-0003/17 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

 

Celem projektu zaproponowanego przez wnioskodawcę Certes Sp. z o.o. i partnerskie JST: Gmina Lututów, Miasto Zduńska Wola, Powiat Zduńskowolski , Gmina Zapolice, Gmina Zduńska Wola jest wzrost jakości i dostępności usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w 5 ww. JST oraz monitorowanie procesu ich świadczenia poprzez wdrażanie w JST rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w okresie 01.11.2017 - 30.06.2019 r.

 

Termin realizacji projektu:

od: 01.11.2017 – 30.06.2019 r.

 

Wartość projektu:

Wartość projektu: 964 239,74 zł w tym wkład w postaci wynagrodzeń uczestników projektu będących pracownikami Partnerów w kwocie: 151 776,60 zł.

 

Projekt przyczyni się do osiągnięcia odpowiednich celów POWER PI 11 i cel szczegółowy 4 (doskonalenie jakości oraz monitorowanie procesu świadczenia usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej) poprzez:

1. wdrożenie systemu umożliwiającego elektronizację procesu  obsługi podatkowej oraz  zautomatyzowania rozliczeń i poprawę dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy;

 

2. podniesienie kompetencji kadr JST (100 os. w tym 67K i 33 M) przez szkolenia z obszarów

     1. podatków i opłat lokalnych (w zakresie m.in. obsługi podatkowej, stosowania narzędzi elektronicznych, obsługi klienta, orzecznictwa w procesie świadczenia e-usług w obszarach podatków, opłat lokalnych);

     2. zarządzania nieruchomościami (w zakresie orzecznictwa);

 

3. wdrożenie rozwiązań w JST poprawiających dostęp do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycję w postaci platformy online;

 

4. elektronizację procesu świadczenia usług przez nowe e-usługi w obszarze podatków i nieruchomości.

 

  PDF
  DRUKUJ
  POWRÓT
  banerbox3.png
  banerbox1.png
  banerbox2.png
  Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
  baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
  baner_250_250.jpg
  zajawka.jpg
  kalendarz-imprez2.jpg
  ZIP-logo-300x263.jpg
  baner_right1.png
  Bez tytułu.png
  baner_right3.png
  EDUKACJA.pdf.01.jpg
  14045259_POMOC.jpg
  b2.png
  logo zw.jpg
  logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
  Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
  och środ. baner.jpg
  polair.jpg
  sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
  plakat.jpg