naglowek.jpg
 
Dziś jest: Piątek, 05-3-2021
Imieniny: Aurory, Fryderyka, Oliwii
Portal
Atrakcje turystyczne
01-02-2012
Galerie:
grafika
Ilość fotografii: 26
Multimedia:
grafika
Wyświetleń: 3194

Główną atrakcją przyrodniczo-turystyczną na terenie powiatu zduńskowolskiego jest Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki, który obejmuje południową część powiatu. Powierzchnia całego parku wynosi 25.330 ha, przedmiotem ochrony są doliny rzek: Warty, Widawki, Grabi, Oleśnicy, Niecieczy i Wierznicy. W rejonie Strońska, na odcinku kilku kilometrów, szlak turystyczny wiedzie wzdłuż krawędzi głębokiej doliny Warty; z wysokich brzegów, dochodzących nawet do 45 m, można podziwiać rozległe, przepiękne widoki, obserwować stare utwory wapienne. Strome zbocza, bogate w węglan wapnia, porastają murawy kserotermiczne, co stanowi dużą osobliwość w centralnej Polsce. Obszar parku jest niezwykle interesujący pod względem botanicznym, działalność człowieka spowodowała tu stosunkowo małe zmiany. Szczególnie bogata flora łąkowa, bagienna i wodna daje schronienie wielu – niekiedy rzadkim – gatunkom zwierząt; dla ptactwa wodnego mokradła parku są wymarzonym siedliskiem lęgowym, nic więc dziwnego, że trafiają się tu prawdziwe okazy przyrodnicze. Na terenie powiatu znajdują się cztery rezerwaty przyrody: ścisły rezerwat torfowiskowo-leśny „Korzeń” i trzy rezerwaty leśne: „Wojsławice”, „Jamno” i „Jabłecznik”.


Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, które realizuje zadania z zakresu turystyki kwalifikowanej, wytyczyło 3 szlaki turystyczne: dwa piesze i jeden rowerowy:


Uroczyska i rezerwaty” (czerwony – pieszy) – z dworca PKP w Zduńskiej Woli przez rezerwat „Wojsławice” i „Jabłecznik” do stacji PKP w Męckiej Woli.

Rezerwat leśny Wojsławice - położony w gminie Zdduńska Wola, leśnictwo Szadek, pow. 96,69 ha. Cel ochrony: zachowanie fragmentu lasu o zróżnicowanych warunkach siedliskowych z udziałem jodły na pn. granicy jej naturalnego zasięgu. W rezerwacie występują trzy zbiorowiska leśne: grąd z jodłą, łęg jesionowo-olszowy oraz bór mieszany z jodłą. W bardzo bogatym podszycie i runie występuje wiele gatunków roślin chronionych.

Rezerwat leśny Jabłecznik - położony w gminie Zduńska Wola, leśnictwo Andrzejów, pow. 47,29 ha. Cel ochrony: zachowanie fragmentu lasu o cechach zespołu naturalnego z udziałem jodły, występującej tutaj na pn. granicy jej naturalnego zasięgu. W rezerwacie występują trzy zespoły roślinne: grąd jodłowy, bór mieszany z jodłą oraz suboceaniczny bór świeży.


Wokół Zduńskiej Woli” (zielony – pieszy) – z dworca PKS w Zduńskiej Woli przez Kępinę, Zapolice, Strońsko, Beleń, Piaski do przystanku PKS na Porębach.

Rezerwat torfowiskowo - leśny Korzeń - położony w gminie Zapolice, leśnictwie Rembieszów, pow. 34,93 ha. Cel ochrony: zachowanie przepięknego, rozległego, otoczonego lasem torfowiska o charakterze przejściowym oraz fitocenoz olsu torfowcowego. Rezerwat ten jest miejscem życia wielu rzadkich, interesujących oraz chronionych gatunków roślin i zwierząt. Szczególnego uroku temu miejscu nadaje liczna populacja biało kwitnących grzybieni północnych (znanych jako lilie wodne), pokrywających znaczną powierzchnię torfowiska. Masowo występują tu również dwa gatunki rosiczek, żurawina, bagno zwyczajne oraz wiele innych roślin.


W środku Polski – ziemia znana i nieznana” ( niebieski – rowerowy) – z dworca PKP Zduńska Wola Karsznice, Gajewniki, Dziadkowice, Szadek, rezerwat „Jamno”, Prusinowice, Wojsławice, Korczew, Zduńska Wola. 


Rezerwat leśny Jamno - położony w gminie Szadek, leśnictwo Jamno, pow. 22,35 ha. Cel ochrony: zachowanie rzadko spotykanego w środkowej Polsce zespołu grądu wysokiego typowego z jodłą. Najstarsze, 150-letnie egzemplarze jodły osiągają tu wysokość 33 m. Flora rezerwatu jest bogata, z licznymi rzadkimi i chronionymi gatunkami.


 

Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki - znajduje się na terenie powiatów: łaskiego, sieradzkiego, wieluńskiego, zduńskowolskiego. Powierzchnia 25,3 tys. ha. Utworzony w 1989r. w celu objęcia szczególną ochroną dla potrzeb dydaktyczno - naukowych i krajobrazowych bezcennego, niepowtarzalnego i swoiście pięknego krajobrazu naturalnych dolin rzecznych Warty, Widawki, Grabi, Niecierzy i Oleśnicy. Wiele odcinków rzek, zwłaszcza Warty, ma charakter wyraźnych przełomów. Z ich krawędzi otwierają się efektowne ciągi widokowe na dolinę oraz meandrujące, pięknie otoczone bujną roślinnością naturalne koryta rzeczne.Cenna biologiczna obudowa rzek i strumieni, liczne starorzecza, torfowiska i tereny podmokłe z mozaiką dobrze wykształconych zespołów roślinności bagiennej, wodnej i szuwarowej, daje schronienie dla wielu, często bardzo rzadkich gatunków zwierząt. Szczególnie dla związanego z wodą ptactwa mokradła Parku to wymarzone lęgowe siedliska, nic więc dziwnego, że trafiają się tu prawdziwe skrzydlate osobliwości. Podstawowe przyrodnicze walory Parku związane są ze środowiskiem wodnym, jednak nie brak tu innych wartości, jak np. płatów kserotermicznych muraw i zarośli oraz ciekawych fragmentów borów i lasów liściastych. Występuje tu również wiele interesujących i cennych dla nauki procesów oraz struktur geomorfologicznych urozmaicających krajobraz Parku. Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki charakteryzuje się cennymi walorami przyrodniczymi, pięknym krajobrazem, ciekawą geologią oraz dużymi wartościami kulturowymi, co powoduje, że posiada on duże znaczenie naukowo-dydaktyczne i krajoznawcze.


Powiat Zduńskowolski jest partnerem projektu zakładającego powstanie Łódzkiego Szlaku Konnego. Będzie to najdłuższy – nie tylko w Polsce, ale i całej Europie – szlak konny nazwany imieniem majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala”. Szlak będzie się składać
z dwóch pętli. Krótsza prowadzi przez powiaty sąsiadujące z Łodzią. Dłuższa (bardziej oddalona od samej aglomeracji) to ponad 1000 km trasy łączącej największe ośrodki jazdy konnej, a więc i Gajewniki w powiecie zduńskowolskim, które dysponują doskonałym zapleczem infrastrukturalnym dla aktywnego relaksu jeździeckiego.

 


Obsługą ruchu turystycznego zajmują się biura turystyczne:

– PTTK O/Zduńska Wola, ul. Dąbrowskiego 11 A, 98-220 Zduńska Wola,

– Biuro Turystyczne – Ewa Zych, 98-220 Zduńska Wola, ul. Królewska 4,

– ,,Ventus” – Turystyka i Ubezpieczenie – Paweł Gnasik, 98-220 Zduńska Wola, ul. Łaska 15.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg