naglowek.jpg
 
Dziś jest: Niedziela, 12-7-2020
Imieniny: Brunona, Jana, Wery
Portal
e-Powiat Zduńskowolski
04-02-2020

W dniu 29 listopada 2017 r. została zawarta, pomiędzy Województwem Łódzkim a Powiatem Zduńskowolskim, umowa o dofinansowanie projektu pn. e-Powiat Zduńskowolski. Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu mieszkańców województwa łódzkiego do e-usług publicznych o wysokim poziomie dojrzałości i poprawa jakości udostępnianych w postaci cyfrowej informacji sektora publicznego.

 

W ramach projektu zostanie wdrożone sześć e-usług, na co najmniej czwartym poziomie dojrzałości, tj. transakcyjności: e-Geodeta, e-Rzeczoznawca, e-Projektant, e-Komornik, e-Interesant (przedsiębiorca i mieszkaniec) oraz jedna usługa wewnątrzadministracyjna (e-Gmina).

Aby wdrożyć te usługi, konieczne jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury, która pozwoli na efektywne i bezpieczne korzystanie z e-usług, dzięki wykonaniu następujących działań:

- modernizacja serwerowni przy ul. Złotnickiego i ul. Królewskiej, wyposażenie jej m.in. w szafę „rack” 42, system gaszenia, kontrolę dostępu i nadzór, UPS;

- rozbudowa sieci teleinformatycznej w tym budowa około 520 m sieci światłowodowej

- zakup i instalacja urządzeń sieci teleinformatycznej, infrastruktury przetwarzania danych, sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych

- wdrożenie oprogramowania systemowego i narzędziowego

- wdrożenie baz danych przestrzennych: GESUT (Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu), EGiB (Ewidencja Gruntów i Budynków), BDOT 500 (Baza Danych Obiektów Topograficznych)

- wdrożenie aplikacji i usług: Geoportal z usługami, aplikacja Architektury, usługi interaktywne, e‑system konsultacji społecznych oraz obsługi zamówień publicznych.

W wyniku realizacji projektu zostanie zdigitalizowanych 2 000 dokumentów zawierających informacje sektora publicznego oraz udostępnionych 8 000 takich dokumentów.

 

Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Poddziałanie VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne.

Całkowita wartość projektu: 3 640 800 zł.

Dofinansowanie: 2 426 750 zł.

Wkład własny Powiatu Zduńskowolskiego: 1 214 050 zł.

Planowany okres realizacji projektu: 2018 – 2020.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg