naglowek.jpg
 
Aktualności
Zaproszenie na sesję Rady Powiatu
21-11-2016

Przewodniczący Rady Powiatu Zduńskowolskiego Janusz Kochelski zaprasza na obrady XXIV sesji V kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego, którą zwołuje w dniu 25 listopada br. o godz. 10.00 (piątek).

 

Posiedzenie odbędzie się

w Powiatowym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji

w Zduńskiej Woli, ul. Dolna 41.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie XXIV sesji V kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Ustalenie porządku dziennego obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji  V kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego.

4.  Informacja Starosty Zduńskowolskiego o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.

5.  Powołanie Komisji Uchwał.

6.  Ocena stanu środowiska na terenie Powiatu Zduńskowolskiego w roku 2015 roku.

7.  Opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Łodzi za rok obrotowy od 01.01.2015 roku od 31.12.2015 roku. 

8.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia harmonogramu godzin pracy oraz dyżurów nocnych aptek ogólnodostępnych w 2017 r, funkcjonujących na terenie powiatu zduńskowolskiego.

9.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Zduńskowolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Powiatu Zduńskowolskiego na udzielenie przez Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego bonifikaty od opłat rocznych z tytułu ustanowienia trwałego zarządu. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr XIII/109/15 w sprawie uchwalenia  Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2016-2025  –   FK.24/16.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr XIII/110/15 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2016 – FK.25/16. 

13. Interpelacje i zapytania Radnych. 

14.  Wnioski i oświadczenia Radnych.

15. Sprawy różne.

16. Zakończenie XXIV sesji V kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
co gdzie kiedy.jpg
baner niska jakość.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
baner_right3.png
bez tytułu.JPG
EDUKACJA.pdf.01.jpg
paragrafy.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg