naglowek.jpg
 
Aktualności
Rozbudowa szkoły w Zduńskiej Woli Karsznicach
07-11-2017

W Zespole Szkół w Zduńskiej Woli Karsznicach podpisano umowę na dobudowanie do istniejącej infrastruktury budynku, w którym znajdą się trzy sale dydaktyczne dla potrzeb klas uczniów technikum o profilach: hotelarskim, gastronomicznym i kolejowym wraz z doposażeniem tych sal.

 

Rozbudowa szkoły będzie realizowana w ramach projektu „Nowoczesny zawód w nowoczesnej szkole - Modernizacja Zespołu Szkół w Zduńskiej Woli Karsznicach - zadanie II: budowa budynku z 3 salami dydaktycznymi dla klas o profilach: hotelarskim, gastronomicznym i kolejowym wraz z ich wyposażeniem. Oś priorytetowa: VII. Infrastruktura usług społecznych Działanie: VII.4 Edukacja Poddziałanie VII.4.1 Kształcenie zawodowe i ustawiczne.

 

W budynku znajdą się:

 

- pracownia kolejowa, wyposażona w standardowy sprzęt dydaktyczny, tj. krzesła, tablice a także specjalistyczny sprzęt do nauki zawodu: zegary kolejowe, toromierze, profilomierze, centralki telefoniczne – dyspozytorskie, stanowisko komputerowe z oprogramowaniem do rysowania schematów stacji, modele, foliogramy, przeźrocza, makiety, kasa fiskalna, a także zewnętrzne stanowisko dydaktyczne – torowisko ze zwrotnicą;

- pracownia hotelarska, zawierająca w pełni wyposażone stanowiska recepcji hotelowej, jednostki mieszkalnej, węzła higieniczno-sanitarnego, zaplecza magazynowego oraz salę konferencyjną;

- pracownia gastronomiczna, w tym stanowiska przygotowania i ekspedycji śniadań, 4 stanowiska egzaminacyjne, wyposażone m.in. w okapy kuchenne, szafy, stoły wydawcze, kuchnie, zmywarkę.

 

Projektowany obiekt zostanie połączony z istniejącym budynkiem szkolno-dydaktycznym łącznikiem, w którym znajdzie się kotłownia służąca dostarczeniu ciepła i ciepłej wody użytkowej do nowo powstałego budynku. Integralną częścią przedsięwzięcia będzie budowa innych elementów, niezbędnych dla funkcjonowania projektowanego budynku, w tym zagospodarowanie terenu, a także budowa dróg i parkingów.

 

Roboty będące przedmiotem umowy z wykonawcą wykona firma P.H.B ”ZAMBUD II” z Sieradza. W nowych salach uczniowie będą mogli się uczyć już w przyszłym roku.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
Beznazwy-1.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
co gdzie kiedy.jpg
baner niska jakość.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
baner_right3.png
bez tytułu.JPG
EDUKACJA.pdf.01.jpg
paragrafy.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg