naglowek.jpg
 
Aktualności
V sesja VI kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego
21-02-2019

Przewodniczący Rady Powiatu Zduńskowolskiego Piotr  Warchlewski  zaprasza  na  V  sesję  VI  kadencji  Rady  Powiatu Zduńskowolskiego, którą zwołuję  w  dniu  01  marca br.  o  godz.  10OO  (piątek)  na  podstawie  art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.). Sesja odbędzie się w Powiatowym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli, ul. Dolna 41

 

Proponowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie V sesji VI kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z IV sesji VI kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego.

4. Informacja Starosty Zduńskowolskiego o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.

5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

6. Informacja do sprawozdania merytorycznego i finansowego z realizacji zadań wynikających z powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jerzego Szaniawskiego funkcji biblioteki powiatowej dla Powiatu Zduńskowolskiego w roku 2018.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Nr 2 w Zduńskiej Woli.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Wojsławicach.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Nr 1 „Czekay” w Zduńskiej Woli.

10. Sprawozdanie Starosty Zduńskowolskiego z realizacji Programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli „Bezpieczny Powiat Zduńskowolski 2015-2018” za rok 2018.

11. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr II/11/18 w sprawie określenia składu liczbowego i powołania Komisji Ogólnospołecznej Rady Powiatu Zduńskowolskiego.

12. Podjęcie uchwały w sprawie desygnowania delegata na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Zduńskowolskiego na 2019 rok.

14. Podjęcie uchwały zmieniającej UCHWAŁĘ NR III/21/18 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2019–2040–FK.3/19.

15. Podjęcie uchwały zmieniającej UCHWAŁĘ NR III/22/18 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2019 – FK.4/19.

16. Interpelacje i zapytania Radnych.

17. Wnioski i oświadczenia Radnych.

18. Sprawy różne.

19. Zamknięcie V sesji VI kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg