naglowek.jpg
 
Aktualności
Hufiec pracy 5-15. Finał konkursu „ABSOLWENT ROKU OHP – 2019”
03-07-2019

Podopieczny Hufca Pracy 5-15 w Zduńskiej Woli Przemysław Frąc wygrał eliminacje lokalne do konkursu o tytuł „Absolwenta Roku OHP – 2019”, uzyskując znaczną przewagę punktową nad pozostałymi kandydatami – z Łasku, Zduńskiej Woli i Poddębic. Zgodnie z regulaminem uczeń został  zgłoszony do wojewódzkiego etapu konkursu.

 

informacja Hufca Pracy 5-15 w Zduńskiej Woli:

17 czerwca 2019r. w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Łodzi odbył się wojewódzki etap konkursu. Zwycięzcy lokalnych eliminacji z całego województwa odpowiadali na pytania komisji konkursowej dotyczące poniżej wymienionych  obszarów aktywności:

  1. Wyróżniające wyniki i postępy w procesie edukacyjnym
  2. Wyróżniająca frekwencja na zajęciach szkolnych oraz na zajęciach praktycznych
  3. Uzyskanie dodatkowych umiejętności/kwalifikacji wzmacniających wysoki stopień przygotowania zawodowego
  4. Aktywność w przedsięwzięciach OHP: 

- Indywidualne osiągnięcia zgodnie z zainteresowaniami i predyspozycjami – organizator OHP

- Udział w przedsięwzięciach niezakończony zajęciem czołowej lokaty oraz reprezentowanie 

   jednostki w  uroczystościach, imprezach, etc. – organizator OHP

- Uczestnictwo kandydata w przedsięwzięciach wewnętrznych OHP

5.  Aktywność w przedsięwzięciach zewnętrznych

      - Indywidualne osiągnięcia – organizator podmiot zewnętrzny

      -  Udział w przedsięwzięciach niezakończony zajęciem czołowej lokaty oraz reprezentowanie jednostki w uroczystościach, imprezach, etc. – organizator podmiot zewnętrzny 

6.  Wyróżniająca postawa i kultura osobista

 

W skład komisji konkursowej Łódzkiej WK OHP weszli: Mirosław Wojciechowski – główny specjalista ds. kształcenia i wychowania, Kinga Gudanis - specjalista ds. kształcenia i wychowania, Anna Samołówka – Główny specjalista ds. kadr, Wiktoria Fabisiak  – sekretarz Wojewódzkiej Rady Młodzieży i Szymon Żałoba - Klub Aktywnych Wojewódzkiej Rady Młodzieży. 

 

19 czerwca 2019r. ogłoszono wyniki konkursu. Przemysław Frąc zajął II miejsce.

 

Celem opracowanego przez Biuro Kształcenia i Wychowania Komendy Głównej Ochotniczych Hufców Pracy ww. konkursu jest:

a) stworzenie młodzieży możliwości prezentacji własnych osiągnięć;

b) motywowanie uczestników do osiągania wysokich wyników w kształceniu, zachowaniu, działalności społeczno-zawodowej;

c) zachęcanie młodych osób do systematycznej nauki oraz uczestnictwa w zorganizowanych przedsięwzięciach o charakterze kulturalno-oświatowym, zawodowym, sportowo-rekreacyjnym;

d) budzenie wśród uczestników świadomości, że ich sukcesy są dostrzegane przez otoczenie i nagradzane;

e) kształtowanie kreatywnej i przedsiębiorczej postawy młodzieży.

 

Wojewódzki etap konkursu o tytuł „Absolwenta Roku OHP – 2019”

 

Wręczenie listu gratulacyjnego i nagrody przez członków Jury

Uczestnicy wojewódzkiego konkursu

 

Sporządziła: Joanna Siemińska, 5-15 Hufiec Pracy w Zduńskiej Woli

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg