naglowek.jpg
 
Aktualności
XIV sesja VI kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego
25-11-2019

Przewodniczący Rady Powiatu Zduńskowolskiego Piotr Warchlewski zaprasza na obrady XIV sesji VI kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego, którą zwołuje w dniu 29 listopada br. o godz. 10.00 (piątek).

 

Posiedzenie odbędzie się w Powiatowym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli, ul. Dolna 41

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XIV sesji VI kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku dziennego obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XIII sesji VI kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Zduńskowolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia harmonogramu godzin pracy oraz dyżurów nocnych aptek ogólnodostępnych w 2020 roku, funkcjonujących na terenie Powiatu Zduńskowolskiego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/19/19 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 29 marca 2019 r.  w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na ich realizację w 2019 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zduńskiej Woli w Centrum Kształcenia Zawodowego w Zduńskiej Woli.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej nr 6 w Zduńskiej Woli.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej nr 7 w Zduńskiej Woli.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej nr 2 w Wojsławicach.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej UCHWAŁĘ NR III/21/18 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2019–2040 - FK.24/19.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej UCHWAŁĘ NR III/22/18 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2019 – FK.25/19.
 15. Informacja Starosty Zduńskowolskiego o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 16. Interpelacje i zapytania Radnych.
 17. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 18. Sprawy różne.
 19. Zakończenie XIV sesji VI kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg