naglowek.jpg
 
Aktualności
PUP. Aktywizacja osób młodych
17-01-2020

Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli ma propozycję dla młodych ludzi bezrobotnych z naszego powiatu. Urząd realizuje dla Was projekt, który pokazuje różne możliwości wsparcia w poszukiwaniu zatrudnienia. Zainteresowani? Warto dowiedzieć się więcej, informacji udziela Powiatowy Urząd Pracy, ul. Getta Żydowskiego 4, tel. telefon: (43) 823 23 27 lub (43) 823 23 28. 

 

Poniżej inforamcja urzędu pracy:

Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli informuje, że realizuje projekt pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zduńskowolskim (V)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I "Osoby  młode na rynku pracy" Działanie 1.1 "Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe", Poddziałanie 1.1.1 "Wsparcie udzielone z Europejskiego Funduszu Społecznego".


Adresatami projektu są młode osoby bezrobotne do 30. roku życia, w tym osoby z niepełnosprawnościami zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zduńskiej Woli, w szczególności osoby, które nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu, tzw. młodzież NEET


Ponadto PUP informuje, że w ramach projektu mają możliwość skorzystania ze wsparcia byli uczestnicy projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach wsparcia celu tematycznego 9 w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa łódzkiego 2014-2020.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg