naglowek.jpg
 
Aktualności
XVI sesja VI kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego
23-01-2020

Przewodniczący Rady Powiatu Zduńskowolskiego Piotr Warchlewski zaprasza na obrady XVI sesji VI kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego, którą zwołuję w dniu 30 stycznia br. o godz. 10.00 (czwartek), na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 i 1815). Posiedzenie odbędzie się w Powiatowym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli, ul. Dolna 41


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie XVI sesji VI kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Ustalenie porządku dziennego obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XV sesji VI kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego.

4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

5. Sprawozdanie Starosty Zduńskowolskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2019 r.

6. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Powiatu Zduńskowolskiego do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji z dnia 28 listopada 2019 r. według właściwości do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Komisji Nadzoru Finansowego, Rzecznika Finansowego, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz klubów poselskich Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia partnerstwa przyjęcia pomocy finansowej przez Powiat Zduńskowolski od Gminy i Miasta Szadek na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4909E na odcinku Choszczewo – Krokocice – Lichawa Etap 2 długości 1498 m”.

9. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr IX/64/11 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 30 września 2011 r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2007-2020.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości Powiatu Zduńskowolskiego położonej przy ulicy Srebrnej 2A w Zduńskiej Woli.

11. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Zduńskowolskiego na 2020 rok.

13. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XV/94/19 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego – FK.1/20.

14. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XV/95/19 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2020 – FK.2/20.

15. Informacja Starosty Zduńskowolskiego o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.

16. Interpelacje i zapytania Radnych.

17. Wnioski i oświadczenia Radnych.

18. Sprawy różne.

19. Zakończenie XVI sesji VI kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg