naglowek.jpg
 
Aktualności
PUP. Jak otrzymać dodatek solidarnościowy?
23-06-2020

Jak otrzymać dodatek solidarnościowy? Jeśli w następstwie COVID-19 po 15 marca 2020 roku straciłeś pracę lub Twoja umowa wygasła, możesz otrzymać dodatek solidarnościowy. Dodatek solidarnościowy przysługuje od 1 czerwca, przez 3 miesiące, w wysokości 1400 zł.

 

Kiedy i jak złożyć wniosek?

Aby otrzymać dodatek solidarnościowy musisz złożyć do ZUS wniosek na formularzu EDS. Wniosek możesz przekazać wyłącznie elektronicznie przez portal Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

 

• Wniosek o dodatek solidarnościowy możesz złożyć do 31 sierpnia 2020 r.

 

Formy kontaktu z ZUS

• Jeśli ZUS będzie miał wątpliwości dotyczące wniosku, skontaktuje się z Tobą e-mailem lub telefonicznie.

• Informacja o przyznaniu prawa do dodatku solidarnościowego będzie na Twoim profilu Ubezpieczonego na portalu PUE ZUS.

• Jeśli pozytywnie ZUS rozpatrzy Twój wniosek, otrzymasz dodatek solidarnościowy na wskazany przez Ciebie we wniosku rachunek bankowy.

• Decyzję odmowną w sprawie dodatku solidarnościowego będziesz miał na portalu PUE ZUS.

Kontakt w dni robocze (pn.- pt.) w godzinach 7 – 18 w Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS pod numerem telefonu: 22 560 16 00

Za pośrednictwem poczty elektronicznej – pod adresem: cot@zus.pl

 

Jakie warunki musisz spełnić, aby skorzystać ze wsparcia?

 

Dodatek solidarnościowy otrzymasz jeśli:

 

• mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub jesteś cudzoziemcem w rozumieniu art. 2 pkt 2 lub 3 ustawy o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19,

• podlegałeś ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę przez łączny okres co najmniej 60 dni w 2020 roku,

• Twój pracodawca po 15 marca 2020 r. rozwiązał z Tobą umowę o pracę za wypowiedzeniem albo Twoja umowa wygasła po 15 marca 2020 r. z upływem czasu, na który ją zawarłeś,

• nie podlegasz ubezpieczeniom społecznym, ubezpieczeniu społecznemu rolników oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu (z wyjątkiem sytuacji kiedy jesteś zarejestrowany w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub pobierająca stypendium bądź jesteś zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny).

 

Co zyskasz?

• Otrzymasz wsparcie finansowe w wysokości 1400 zł miesięcznie za okres od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r.

• Jeśli już pobierasz zasiłek dla bezrobotnych lub stypendium wypłacane bezrobotnym na szkolenia oraz podnoszenie kwalifikacji i uzyskasz prawo do dodatku solidarnościowego, urząd pracy zawiesi Twoje dotychczasowe świadczenie.

 

 

Jakie masz obowiązki?

• Jeśli masz status bezrobotnego, musisz niezwłocznie poinformować urząd pracy o przyznaniu dodatku solidarnościowego.

• Jeśli pojawią się okoliczności, które uzasadniają utratę prawa do dodatku solidarnościowego, musisz niezwłocznie poinformować o tym Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg