naglowek.jpg
 
Aktualności
PUP. Zwolnienie ze składek ZUS - zbliża się koniec terminu
23-06-2020

Powiatowy Urząd Pracy przypomina, że termin na złożenie wniosku o zwolnienie ze składek ZUS upływa 30 czerwca 2020 r. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, płatnicy składek zatrudniający do 49 osób czy spółdzielnie socjalne mogą skorzystać ze zwolnienia w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, FP, FS i FGŚP za okres od marca do maja 2020 r. Jednym z warunków uzyskania takiego wsparcia jest złożenie w ZUS stosownego wniosku. Termin na jego złożenie upływa 30 czerwca 2020 r.


Przypomnijmy, że zwolnienie z opłacenia należności składkowych przysługuje: 

• osobom prowadzącym przed 1 kwietnia 2020 r. pozarolniczą działalność gospodarczą (w tym korzystającym z ulgi na start), opłacającym składki wyłącznie na własne ubezpieczenia,

• będącym przed 1 kwietnia 2020 r. płatnikom składek którzy zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 50 osób,

• spółdzielniom socjalnym zgłoszonym jako płatnik składek przed 1 kwietnia 2020 r., bez względu na liczbę osób ubezpieczonych,

• osobom duchownym.


Ponadto należy: spełnić kryterium przychodowe (dotyczące przedsiębiorców opłacających składki wyłącznie za siebie), złożyć wniosek w ustawowym terminie, złożyć dokumenty rozliczeniowe za marzec, kwiecień i maj do 30 czerwca 2020 r. (nie dotyczy przedsiębiorców zwolnionych z ich składania na podstawie odrębnych przepisów).

Ze zwolnienia nie skorzystają firmy, które na koniec 2019 r. pozostawały w trudnej sytuacji finansowej i zalegały z opłatami wobec ZUS.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg