naglowek.jpg
 
Aktualności
RUSZYŁ PROJEKT „MŁODZI W BIZNESIE”
09-01-2013

RUSZYŁ PROJEKT „MŁODZI W BIZNESIE”

realizowany w ramach Działania POKL6.2

 

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU:

Projekt zakłada objęcie wsparciem 40 bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo osób do 25 roku życia (w tym uczących się), mieszkających (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) w woj. łódzkiego, zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej i zamierzających prowadzić ją przez co najmniej 12m-cy na terenie woj. łódzkiego.

Beneficjentami projektu nie mogą być osoby, które posiadały wpis do EDG, były zarejestrowane w KRS lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 m-cy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

WSPARCIE UDZIELANE W RAMACH PROJEKTU OBEJMUJE:

  • szkolenia oraz doradztwo z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej (komponent obowiązkowy),

  • wsparcie finansowe w postaci bezzwrotnej dotacji do wysokości 20 000,00 PLN dla 34 uczestników/czek,

  • wsparcie pomostowe podstawowe oraz przedłużone (wsparcie pomostowe podstawowe przez 6 m-cy dla 34 uczestników/czek do wysokości 600,00 PLN/ miesiąc; wsparcie pomostowe przedłużone przez kolejnych 6 m-cy dla 10 uczestników/czek do wysokości 600,00 PLN/ miesiąc).

REKRUTACJA DO PROJEKTU:

Rekrutacja składa się z dwóch etapów:

1 etap:

Ocena Formularzy Zgłoszeniowych.

2 etap:

Test predyspozycji osobowościowych oraz rozmowy kwalifikacyjne ze 100 osobami, które uzyskały największą ilość punktów w wyniku oceny Formularzy Zgłoszeniowych.

Po odbytych rozmowach Komisja Kwalifikacyjna sporządza listę 40 osób (dwie grupy po 20 osób) zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

TERMIN REKRUTACJI:

Formularze Zgłoszeniowe do udziału w projekcie będą przyjmowane w siedzibie ŁARR S.A. (ul. Tuwima 22/26, 8 piętro, pokój 808) w dniach od 21 stycznia 2013 do 1 lutego 2013 w godzinach 9:00 – 16:00).

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie zostanie zamieszczona na stronie internetowej ŁARR S.A. po zakończeniu prac Komisji Kwalifikacyjnej.

KONTAKT:

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego:

Tomasz Piestrak tel. 42 664 37 60, e-mail: t_piestrak@larr.lodz.pl

Paulina Chmielewska tel. 42 291 78 91, e-mail: p_chmielewska@larr.lodz.pl

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg