naglowek.jpg
 
Aktualności
Sąd oddalił wniosek trzech właścicieli nieruchomości, pozywających Powiat Zduńskowolski.
05-10-2020

                                Zduńska Wola dnia 05.10.2020 r. 

 

OŚWIADCZENIE

 

W dniu 23 września 2020 r. I Wydział Cywilny Sądu Okręgowego w Sieradzu, czyli sąd II instancji wydał Postanowienie, oddalając wniosek trzech pozywających Powiat Zduńskowolski właścicieli nieruchomości znajdujących się przy ul. Łaskiej w sprawie jej zasiedzenia. Chodzi o ogródki, o które upomniał się Powiat w trakcie prowadzonej w roku 2019 przebudowy ulicy Łaskiej. W przypadku 5 nieruchomości stwierdzono wówczas bezprawne zajęcie pasa drogowego i nakazano mieszkańcom cofnięcie ogrodzeń o około 3 metry, bez czego nie można byłoby dokończyć przebudowy drogi. Właściciele cofnęli ogrodzenie, ale trzech z pięciu właścicieli złożyło pozwy o stwierdzenie zasiedzenia części ulicy Łaskiej, uznając że przez długoletnie użytkowanie nabyli prawo własności tych działek. W II instancji sąd przyznał rację Powiatowi Zduńskowolskiemu stojącemu na stanowisku, że : 

- szczególny charakter i przeznaczenie nieruchomości, na których prawnie i faktycznie urządzono drogę publiczną, nakazuje przyjąć, że jest ona wyłączona spod zasiedzenia,

- przystąpienie do przebudowy drogi potwierdziło wykorzystanie spornej części drogi przez jej zarządcę, a pozostawienie w przeszłości niezbędnej do tego rezerwy gruntu było właściwe,  

- wieloletnie bezprawne zajmowanie części drogi nie przenosi prawa własności nieruchomości, 

Innymi słowy nie ma i nigdy nie było żadnego zasiedzenia części ulicy Łaskiej, nie ma mowy o jakimkolwiek odszkodowaniu, które miałoby być przyznane osobom bezprawnie zajmującym część ulicy. Powiat Zduńskowolski i Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli prowadzące zadanie inwestycyjne właściwie przygotowało i przeprowadziło budowę. 

    W każdym podobnym przypadku w przyszłości samorząd powiatowy działając zgodnie z prawem i w jego granicach, będzie podejmował wszelkie starania, aby odzyskać nieruchomości bezprawnie zajmowane, a stanowiące mienie publiczne, czyli należące do nas wszystkich. 

 

                            Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego. 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg